Ban điều hành 2020

LP Nguyễn Tri Huy Chủ tịch JCI Khánh Hoà 2020 2020 JCI Khanh Hoa Local President
LIPP Hồ Thị Hoàng Oanh Chủ tịch tiền nhiệm JCI Khánh Hoà 2020 2020 JCI Khanh Hoa Immediate Past President
LVP Phan Thế Dũng Phó chủ tịch JCI Khánh Hòa 2020 2020 JCI Khanh Hoa Local Vice President
LSG Đoàn Thị Mỹ Chi Tổng thư ký JCI Khánh Hòa 2020 2020 JCI Khanh Hoa Local Secretary General
LTR Đoàn Thị Mỹ Dương Trưởng ban tài chính JCI Khánh Hòa 2020 2020 JCI khanh Hoa Local Treasurer
LDir Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc đào tạo JCI Khánh Hòa 2020 2020 JCI Khanh Hoa Local Director of Training
LDir Trần Văn Khoa Giám đốc sự kiện JCI Khánh Hòa 2020 2020 JCI Khanh Hoa Local Director of Event
LDir Đào Minh Thu Giám đốc truyền thông JCI Khánh Hòa 2020 2020 JCI Khanh Hoa Local Director of Communication
LDir Nguyễn Thị Kim Chi Giám đốc dự án JCI Khánh Hòa 2020 2020 JCI Khanh Hoa Local Director of Project
LDir Trần Minh Mẫn Giám Đốc đối ngoại JCI Khánh Hòa 2020 2020 JCI Khánh Hoa Local Director of Public Relations

Về chúng tôi