Ban điều hành 2022

LP Đoàn Thị Mỹ Chi Chủ tịch JCI Khánh Hoà 2022 2022 JCI Khanh Hoa Local President
LIPP Trần Minh Mẫn Chủ tịch tiền nhiệm JCI Khánh Hoà 2022 2022 JCI Khanh Hoa Immediate Past President
LEVP Nguyễn Văn Thành Phó chủ tịch thường trực JCI Khánh Hòa 2022 2022 JCI Khanh Hoa Local Executive Vice President
LVP Trần Minh Phước Phó chủ tịch JCI Khánh Hòa 2022 2022 JCI Khanh Hoa Local Vice President
LVP Đào Minh Thu Phó chủ tịch JCI Khánh Hòa 2022 2022 JCI Khanh Hoa Local Vice President
LSG Nguyễn Mai Hoa Tổng thư ký JCI Khánh Hòa 2022 2022 JCI Khanh Hoa Local Secretary General
LTR Huỳnh Thị Ngọc Trưởng ban tài chính JCI Khánh Hòa 2022 2022 JCI khanh Hoa Local Treasurer
LSec Nguyễn Lương Phương Uyên Thư ký JCI Khánh Hòa 2022 2022 JCI Khanh Hoa Local Secretary
LDir Trần Văn Khoa Giám đốc phát triển hội viên JCI Khánh Hòa 2022 2022 JCI Khanh Hoa Local Director of Membership
LDir Đinh Quốc Hưng Giám Đốc đối ngoại JCI Khánh Hòa 2022  2022 JCI Khanh Hoa Local Director of Public Relations
LDir Võ Đình Văn Giám đốc đào tạo JCI Khánh Hòa 2022 2022 JCI Khanh Hoa Local Director of Training
LDir Tạ Trung Kiên Giám đốc đối nội JCI Khánh Hòa 2022 2022 JCI Khanh Hoa Local Director of Internal Affairs
LDir Nguyễn Tấn Trường Giám đốc dự án JCI Khánh Hòa 2022 2022 JCI Khanh Hoa Local Director of Project
LDir Võ Hoàng Anh Tuấn Giám đốc kết nối kinh doanh JCI Khánh Hòa 2022 2022 JCI Khanh Hoa Local Director of Business Matching
LDir Nguyễn Xuân Bình Minh Giám đốc truyền thông JCI Khánh Hòa 2022 2022 JCI Khanh Hoa Local Director of Communication
LDir Nguyễn Văn Thành An Giám đốc sự kiện JCI Khánh Hòa 2022 2022 JCI Khanh Hoa Local Director of Event

Về chúng tôi