Đóng góp

JCI là một tổ chức phi chính phủ, phi chính trị, phi lợi nhuận, phi tôn giáo. Các dự án và hoạt động của JCI xoay quanh việc phát triển thế hệ công dân trẻ tích cực và phát triển xã hội, hướng đến sự bền vững của xã hội.

JCI là một trong những đối tác tích cực của Liên Hiệp Quốc trong việc thúc đẩy và thực thi 17 Tiêu chí phát triển bền vững (17 SDGs)

Chúng tôi tin rằng bạn có thể hỗ trợ, đồng hành và tài trợ cho các dự án, hoạt động của JCI Khánh Hòa khi bạn có sự đồng cảmniềm tin vào một xã hội tốt đẹp hơn, bền vững hơn.

LÀM SAO ĐỂ TÀI TRỢ CHO CÁC DỰ ÁN, HOẠT ĐỘNG CỦA JCI KHÁNH HÒA?

          Vui lòng điền vào form này – đại diện của JCI Khánh Hòa sẽ liên hệ lại với quý vị.

TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN HOẶC TÌNH NGUYỆN VIÊN CỦA JCI KHÁNH HÒA

          Vui lòng điền vào form này – đại diện ban phát triển thành viên sẽ liên hệ lại với bạn.

 

Các thông tin khác vui lòng liên hệ:

Chủ Tịch 2020, ông Nguyễn Tri Huy – email: we@jcikhanhhoa.org | phone: 0903500600