Về JCI Khánh Hòa

JCI Khánh Hòa là một phần của JCI Việt Nam và JCI Thế Giới được thành lập vào ngày 13/9/2018 tại Nha Trang, Khánh Hòa.
Thành viên chính thức: 37, trong đó 60% Lãnh đạo các Doanh nghiệp, 40% nhân viên cấp quản lý ở các Doanh nghiệp và tổ chức (tính đến 31/12/2019).
Tình nguyện viên: 20 là nhân sự trong doanh nghiệp, sinh viên.
Hoạt động chính:  Đào tạo, Dự án cộng đồng và Chương trình Xã hội.

Slogan : MAKE A DIFFERENCE TODAY
(Tạo một khác biệt ngay hôm nay! Như một sự thúc dục thành viên hãy hành động và suy nghĩ khác biệt nhằm giúp con người, môi trường và kinh tế, xã hội ở địa phương tốt hơn)

Sứ mệnh hoạt động: 
Chúng tôi truyền cảm hứng cho những người trẻ nhận ra trách nhiệm của họ để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn và trao quyền cho họ thúc đẩy sự thay đổi.
(We inspire young people to recognize their responsibility to create a better world and empower them to drive change)

Giá trị cốt lõi: JCI Khánh Hòa hoạt động tập trung vào các giá trị cốt lõi sau: 

  • Phát triển con người
  • Bảo vệ môi trường
  • Góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

IMG_7474

Niềm tin, tầm nhìn và sứ mệnh của JCI xuyên suốt trên toàn thế giới:

Niềm tin: THE JCI CREED

We believe…. 

That faith in God gives meaning and purpose to human life;

That the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations;

That economic justice can best be won by free men through free enterprise;

That government should be of laws rather than of men;

That earth’s great treasure lies in human personality; and

That service to humanity is the best work of life.
(Chúng ta tin rằng:
Niềm tin sẽ mang đến mục tiêu và ý nghĩa cho cuộc sống của mỗi người
Tình anh em sẽ đẩy lùi mọi rào cản về ranh giới
Một nền kinh tế phồn thịnh sẽ đem lại cho con người sự tự do theo đuổi những ước mơ
Luật pháp công bằng với tất cả và không quan tâm đến vị thế của bất cứ ai
Tài sản lớn nhất của trái đất này nằm ở ngay trong chính mỗi con người

Vì con người là hành động cao quý hơn cả trong cuộc sống)

Tầm nhìn: THE JCI VISION

To be the leading global network of young active citizens.
(Trở thành mạng lưới toàn cầu dẫn đầu dành cho những công dân trẻ năng động, sáng tạo, thành công và muốn đóng góp để phát triển cộng đồng)

Sứ mệnh: THE JCI MISSION

To provide development opportunities that empowers young people to create positive change.
(Cung cấp những cơ hội phát triển thúc đẩy thế hệ trẻ tạo ra những chuyển biến tích cực)

Về JCI Thế Giới – Junior Chamber International 

JCI là Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh Nhân Trẻ Thế Giới tuổi từ 18 đến 40, cùng có chung một niềm tin: để tạo nên những chuyển biến tích cực thì con người phải sát cánh bên nhau trong việc hoàn thiện bản thân và phát triển xã hội. Được thành lập từ năm 1915 tại Mỹ, hiện nay JCI đã có hơn 120 quốc gia thành viên với hơn 6000 cơ sở và hơn 200,000 thành viên (còn trong độ tuổi từ 18 đến 40) là các Lãnh đạo, Doanh nhân và Công dân trẻ tích cực. Những thành viên nổi tiếng của JCI toàn cầu có: Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Koffi Annan, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cùng rất nhiều nguyên thủ quốc gia và các nhà lãnh đạo hàng đầu.

Về JCI Việt Nam – Junior Chamber International Việt Nam

JCI Việt Nam được thành lập vào ngày 26 tháng 4 năm 2008 trực thuộc YBA (Hội Doanh nhân trẻ Tp. Hồ Chí Minh). Hiện nay, JCI Việt Nam có 07 Chapter đang hoạt động: JCI Central Saigon, JCI South Saigon, JCI East Saigon, JCI Danang, JCI Hanoi, JCI Khánh Hòa, JCI Đà Lạt, JCI Hải Phòng. Thành viên là những lãnh đạo, quản lí trẻ trong các doanh nghiệp và những công dân trẻ tích cực từ 18 đến 40 tuổi.

Về chúng tôi