Thư viện video

Thư viện video

 

JCI Khanhhoa - Dự án From the Zero to Hero

 

Đêm Căng Diều - JCI Khanhhoa tròn 5 tuổi

 

 

 

Recap 2023 JCI Vietnam Academy

 

MỪNG SINH NHẬT JCI KHANHHOA 5 TUỔI

 

 

 

Lễ nhậm chức Ban điều hành JCI Khanhhoa 2023

 

JCI KHANHHOA TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

 

 

SỰ KIỆN SINH NHẬT 4 TUỔI JCI KHÁNH HOÀ

 

TỔNG KẾT JCI KHÁNH HÒA 4 TUỔI

 

 

JCI Khánh Hòa - Tổng kết hoạt động 2021

 

JCI VIETNAM NATIONAL CONVENTION 2020

 

JCI Khánh Hòa - Tổng kết hoạt động 2020

 

JCI Khánh Hòa - Dự án Library to School

 

 

Library to School at Tran Quang Khai 

 

Library to School, Ba Cụm Bắc, Khánh Sơn

 

 

Google Bệ Phóng Việt Nam Digital 4.0

 

JCI Khánh Hòa - ENGLISH CLUB

 

 

Tổng kết hoạt động năm 2018 - 2019

 

Chương trình CleanTheBeach, Vĩnh Lương