Đại hội thường niên Chi hội JCI Khanhhoa 2022 - JCI Khánh Hoà Local General Assembly 2022

Tin tức - Sự kiện

Ảnh sự kiện

𝐓𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐊𝐄̂́𝐓 Đ𝐀̣𝐈 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐉𝐂𝐈 𝐊𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀 - 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋 𝐆𝐄𝐍𝐄𝐑𝐀𝐋 𝐀𝐒𝐒𝐄𝐌𝐁𝐋𝐘 𝟐𝟎𝟐𝟐

Một kỳ đại hội đặc biệt với nhiều sự bất ngờ và Kịch tính.

Vào lúc 17h30 chiều ngày 09/10/2022, đại hội JCI Khánh Hòa - Local General Assembly 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Cảm ơn sự tham gia và đồng hành của Ban điều hành JCI Vietnam, Ban điều hành các chi hội, cùng toàn thể các anh chị thành viên JCI Khánh Hòa.

Trong suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, chúng ta đã rất xúc động và tự hào khi nhìn lại những thành quả của JCI Khánh Hòa trong thời gian vừa qua và bầu chọn các ứng viên xứng đáng vào Ban điều hành JCI Khánh Hòa nhiệm kỳ mới.

Chúc mừng Ban điều hành JCI Khánh Hòa nhiệm kỳ 2023, bao gồm:

- Chủ tịch đắc cử JCI Khánh Hòa 2023 (LPe): Nguyễn Văn Thành

- Chủ tịch tiền nhiệm JCI Khánh Hòa 2023 ( LIPPe): Đoàn Thị Mỹ Chi

- Phó Chủ tịch thường trực đắc cử JCI Khánh Hòa 2023 ( LEVPe): Đinh Quốc Hưng

- Phó Chủ tịch đắc cử JCI Khánh Hòa 2023 phụ trách đối nội - đối ngoại(LVPe): Trần Văn Khoa

- Phó Chủ tịch đắc cử JCI Khánh Hòa 2023 phụ trách Đào tạo - Dự Án ( LVPe): Nguyễn Tấn Trường

- Phó Chủ tịch đắc cử JCI Khánh Hòa 2023 phụ trách Truyền thông - sự kiện ( LVPe): Nguyễn Xuân Bình Minh

- Tổng thư ký JCI Khánh Hòa 2023: Nguyễn Mai Hoa

- Trưởng ban pháp lý JCI Khánh Hòa 2023: Trần Minh Phước

- Trưởng ban Tài chính JCI Khánh Hòa 2023: Nguyễn Lương Phương Uyên

- Giám Đốc phát triển Hội Viên: Trần Nguyễn Hoài Thương

- Giám Đốc quan hệ đối ngoại: Mai Quốc Sáng

- Giám Đốc quan hệ đối nội : Lê Thị Thanh Thu

- Giám Đốc phụ trách dự án: Huỳnh Thị Ngọc

- Giám Đốc đào tạo: Nguyễn Xuân Thanh

- Giám Đốc kết nối kinh doanh: Đinh Văn Cường

- Giám Đốc Truyền thông: Trần Duy Lộc

- Giám Đốc Sự kiện: Huỳnh Thạch Thảo

Với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm cao, hy vọng rằng Ban điều hành và JCI Khánh Hòa nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần của những năm trước, phát triển mạnh mẽ và mang lại nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng.

#JCI #JCIVietnam #JCIKhanhHoa #jcigeneralassembly

Tin tức - Sự kiện