KHÁNH HOÀ HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2020 CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ THAY ĐỔI THẾ GIỚI.

Dự án JCI Khánh Hòa

Chương trình Hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 – Cùng hành động để thay đổi thế giới được Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa tổ chức cùng sự hưởng ứng của các tổ chức, hội đoàn tại Nha Trang, Khánh Hoà. Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 cùng các tỉnh thành trong nước và các quốc gia trên thế giới hiện đang là một một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người tại hơn 130 quốc gia trên thế giới.

Sự kiện hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 – Cùng hành động để thay đổi thế giới” nhằm mục tiêu mở màn, phát động cho hoạt động truyền thông dự án “Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu Dự án thành phố Nha Trang” năm nay được triển khai thực hiện công tác thu gom rác thải tại vị trí bờ sông Bà Vệ bao và làm sạch lòng sông tại địa điểm Bờ sông Bà Vệ & sông Kim Bồng, đường Hương Lộ Ngọc Hiệp, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Hoạt động này nhận được sự hưởng ứng từ hơn 100 tình nguyện viên tham gia đến từ các Hội đoàn trên địa bàn tỉnh như: Tỉnh đoàn Khánh Hòa, Tổ chức JCI Khánh Hòa, Công ty Truyền thông GTO, người dân đến từ phường Phương Sơn, Ngọc Hiệp.

Sự kiện nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân trong việc vận hành và bảo vệ các công trình của dự án “Vệ sinh môi trường các thành phố Duyên Hải”, nâng cao ý thức về việc bảo vệ môi trường sống xanh – sạch – đẹp trong cộng đồng.

#Ban_Quản_Lý_Dự_Án_Phát_Triển_Tỉnh_Khánh_Hoà

#Tỉnh_đoàn_Khánh_Hoà

#GTOMedia

#JCIKhanhHoa

Tin tức - Sự kiện

Tin tức
602
Lượt xem trong 33 tháng

Khảo sát tủ sách trường em

Tin tức
650
Lượt xem trong 35 tháng

Dự án Love our earth