KTV - Giới thiệu về JCI Khánh Hoà và JCI Việt Nam - Tháng 1/2023

Tin tức - Sự kiện

Ảnh sự kiện

KTV - Giới thiệu về JCI Khánh Hoà và JCI Việt Nam - Tháng 1/2023

Giới thiệu về JCI Khánh Hoà và JCI Việt Nam trong chương trình Diễn Đàn Doanh Nghiệp của KTV

https://www.youtube.com/watch?v=e5EjH1bCAPw

Tin tức - Sự kiện

Tin tức
295
Lượt xem trong 7 tháng

RECAP HÀNH TRÌNH "GENZ – DÁM NÓI"

Tin tức
253
Lượt xem trong 7 tháng

Recap Talkshow JCI Khánh Hoà Connection

Tin tức
256
Lượt xem trong 7 tháng

Recap JCI Khanhhoa Orientation - Why JCI?

Tin tức
228
Lượt xem trong 7 tháng

JCI Khanhhoa Orientation - Why JCI?

Tin tức
263
Lượt xem trong 7 tháng

Talkshow JCI Khánh Hoà Connection