KTV - Giới thiệu về JCI Khánh Hoà và JCI Việt Nam - Tháng 1/2023

Tin tức - Sự kiện

Ảnh sự kiện

KTV - Giới thiệu về JCI Khánh Hoà và JCI Việt Nam - Tháng 1/2023

Giới thiệu về JCI Khánh Hoà và JCI Việt Nam trong chương trình Diễn Đàn Doanh Nghiệp của KTV

https://www.youtube.com/watch?v=e5EjH1bCAPw

Tin tức - Sự kiện

Tin tức
159
Lượt xem trong 4 tháng

RECAP HÀNH TRÌNH "GENZ – DÁM NÓI"

Tin tức
133
Lượt xem trong 4 tháng

Recap Talkshow JCI Khánh Hoà Connection

Tin tức
114
Lượt xem trong 4 tháng

Recap JCI Khanhhoa Orientation - Why JCI?

Tin tức
112
Lượt xem trong 4 tháng

JCI Khanhhoa Orientation - Why JCI?

Tin tức
128
Lượt xem trong 4 tháng

Talkshow JCI Khánh Hoà Connection