Dự án JCI Khánh Hòa

Kết nối nguồn lực, gắn kết giá trị.

Dự án “STANDING FROM THE ZERO” – “ĐỨNG LÊN TỪ CON SỐ 0”

Dự án “STANDING FROM THE ZERO” – “ĐỨNG LÊN TỪ CON SỐ 0”

“Standing from the zero” là dự án cộng đồng được kế thừa tiếp tục bởi dự án “Library to school” do JCI Khánh Hoà xây dựng với mục đích xây dựng “ tạo thói quen và văn hoá đọc sách

“STANDING FROM THE ZERO” – “ĐỨNG LÊN TỪ CON SỐ 0”

Giới thiệu dự án:

“Standing from the zero” là dự án cộng đồng được kế thừa tiếp tục bởi dự án “Library to school” do JCI Khánh Hoà xây dựng với mục đích xây dựng “ tạo thói quen và văn hoá đọc sách cho trẻ em” đối tượng hướng đến của dự án là các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống và hoạt động tại các trung tâm bảo trợ trẻ em và các lớp học tình thương tại Khánh Hoà.

Sứ mệnh:

Một dự án dài hạn vì sự phát triển cộng đồng, hướng đến quyền bình đẳng trong học tập cho các trẻ em cơ nhỡ, khó khăn. Kiến thức sẽ thay đổi cuộc đời các em và mọi người trong xã hội. Cùng với đó, văn hoá đọc sách sẽ được thúc đẩy trong xã hội 4.0 ngày nay!

Mục tiêu SDGs: 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc.

- Muc tiêu số 1: “No Poverty”

- Mục tiêu số 4: “Quality education”

- Mục tiêu số 8: “Decent Work and Economic Growth”

Tầm nhìn:

- Dự án xây dựng thành công mang lại tủ sách khang trang tại 03 địa điểm nhà cộng đồng cho trẻ em khó khăn tại Khánh Hoà và thúc đẩy phát triển cho các trẻ em ở các phương diện: kỹ năng sống, kỹ năng mềm, tư duy sống và tư duy học tập.

Mô tả đối tượng tác động của dự án:

- Trẻ em nghèo, mong muốn được học tập nhưng không đủ điều kiện tiếp cận, có hoàn cảnh khó khăn tại các mái ấm tình thương, các lớp học tình thương và tại trung tâm xã hội của tỉnh Khánh Hoà. Hầu hết các em đều có hoàn cảnh thiếu thốn từ vật chất đến tình thương của gia đình.

- Học sinh cấp 3 và các sinh viên tại tỉnh Khánh Hoà.

Mô tả hoạt động dự án “Standing from the zero”

- Xây dựng Tủ sách tương lai : Dự án sẽ cung cấp 1 tủ sách tương lai với hơn 150 đầu sách + 15 chương trình đọc sách và xây dựng văn hoá đọc sách cùng các bé hằng tuần cho 3 lớp học tình thương tại tỉnh Khánh Hoà.

- Chiến dịch người truyền cảm hứng đọc.

- Tổ chức Hội thi đọc sách vì tương lai.

Chi phí dự kiến thực hiện dự án: 80 triệu đồng

Để thực hiện được dự án hiệu quả và đảm bảo mục tiêu, dự án rất mong được đồng hành cùng các đơn vị:

- Đơn vị tài trợ: Các doanh nghiệp, tổ chức tài trợ, cá nhân tài trợ tiền hoặc hiện vật (sách, văn phòng phẩm, tủ sách”

- Đơn vị đồng hành: Dự án vinh dự được đồng hành tổ chức bởi các đơn vị : Trường Đại Học Nha Trang, Teenager Storm.

- Đối tác truyền thông: Các đơn vị báo chí, truyền hình, công ty truyền thông,.. nhằm giúp quảng bá dự án để phát triển tốt hơn.

---------------------------------------------

Thông tin quyền lợi tham gia dự án đối với các đơn vị tài trợ, đơn vị đồng hành sẽ được trao đổi chi tiết từ Ban tổ chức dự án.

Thông tin liên hệ dự án:

Fanpage: https://www.facebook.com/JCIKhanhHoa

Giám đốc dự án: Nguyễn Hữu Huy Hoàng

Điện thoại: 0942212785

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

- Số tài khoản: 10099413

- Tên tài khoản: CLB Doanh nhân trẻ thế giới tại Việt Nam

Ngân hàng: Kiên Long Bank, CN Sài Gòn

Nội dung: Tên cty/ cá nhân_taitrostandingfromthezero_JCIKH

Dự án JCI Khánh Hòa